Wielkanoc 2014

wielkanoc2014

Opublikowano Wspólnota | Komentowanie nie jest możliwe

Zebranie Właścicieli Nieruchomości

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej pragnie poinformować Państwa, że w dniu 25.03.2014 roku odbyło się Walne Zebranie właścicieli mieszkań naszego budynku. W spotkaniu tym uczestniczyli Z-ca Kierownika ADM-Rom nr 5, Pan Marcin Romanowski, który naszemu zebraniu przewodniczył. Zespół Zarządcy uzupełniała Pani administrator naszego budynku Pani Anna Kaźmierczak. Natomiast Gminę Bydgoszcz reprezentowała Pani   Marta Przybysz.

W części roboczej zebrania realizowano jego porządek:

– przedstawiono i przyjęto bez uwag sprawozdanie finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej naszego budynku za rok 2013.

– udzielono absolutorium Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej za rok 2013

– przyjęto do realizacji plan gospodarczy na rok 2014, w tym planowane inwestycje i remonty.

W dalszej kolejności przystąpiono do głosowania.

1. Podjęto uchwałę w sprawie nadwyżek i niedoborów z tytułu rozliczenia uchwalonych zaliczek i kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej za rok 2013.

2.Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości zaliczek i kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej na rok 2014.

3.Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzielenia Zarządowi Wspólnoty mieszkaniowej absolutorium za rok 2013.

4.Podjęto uchwałę o przyjęciu planu gospodarczego na rok 2014.

5.podjęto uchwałę o wysokości zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej.

Realizując porządek obrad w dalszym jego toku przystąpiono do omawiania problemów zgłaszanych przez uczestników zebrania. Tematem, który jak co roku bardzo intrygował współwłaścicieli to zaległości czynszowe, które niestety w bardzo poważnym stopniu  dotyczą naszego budynku. Na wszelkie pytania  związane z zaległościami starał się odpowiadać i w miarę możliwości wyjaśnić Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej. Informując jednocześnie współwłaścicieli o bardzo dobrej współpracy Kancelarii Prawniczej ” TEBI” i Pani Angeliki Buchwald – pracownikiem działu windykacji ADM  z  Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej. Poruszany był też temat zakłócania miru domowego jak również zanieczyszczania klatek schodowych przez   mieszkańców budynku. Zebranie zobowiązało administrację Rejonu ADM, Panią Martę Przybysz, do podjęcia odpowiednich kroków by zachowania tego typu nie miały miejsca.

Za rzeczową dyskusję jak również liczne uczestnictwo w zebraniu bardzo dziękujemy i liczymy na Państwa współpracę w kolejnym roku naszej działalności.

Opublikowano Wspólnota | Komentowanie nie jest możliwe

Walne Zebranie Właścicieli Nieruchomości

Informujemy Państwa, że w dniu 25.03.2014 roku (wtorek) o godz. 17.00 w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 41 przy ul.Traugutta 12, odbędzie się Walne zebranie właścicieli nieruchomości. Obecność właścicieli i współwłaścicieli lokali na przedmiotowym zebraniu jest obowiązkowa.W przypadku braku możliwości osobistego wzięcia w nim udziału, dopuszczalne jest ustanowienie pełnomocnika, który powinien legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Wzór takiego pełnomocnictwa otrzymacie Państwo wraz z powiadomieniem o zebraniu.

                                                                                                 Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Opublikowano Wspólnota | Komentowanie nie jest możliwe

Klucze

W dniu wczorajszym znaleziono klucze. Zgubę prosimy odebrać  w lokalu nr  47 naszego budynku.

Opublikowano Wspólnota | Komentowanie nie jest możliwe

Dokarmianie ptaków ( Ptasie nieczystości)

Ptasie nieczystości to kłopot np. dla mieszkańców bloków mieszkalnych, którzy codziennie przechodząc chodnikiem są narażeni na spadające niczym bomby ptasie odchody . Bardzo brudne parapety, samochody czy chodniki okalające budynek są dowodem naszego regularnego dokarmiania  zwierząt.
Zanieczyszczenia pozostawiane przez gołębie i gawrony są w stanie zirytować, szczególnie jeśli pojawiają się niemal codziennie w bezpośrednim otoczeniu człowieka. Brud na parapecie czy na dużej powierzchni dachu to kłopot, którego usunięcie wymaga nie tylko pieniędzy, ale też wiele czasu. Regularne sprzątanie po ptakach nie jest przyjemnym zabiegiem, a w przypadku naszego budynku stanowi to również niemały wydatek dla naszej Wspólnoty Mieszkaniowej.
Problem z ptakami wynika przeważnie z czyjegoś zamiłowania do dokarmiania tych zwierząt. Nie ma nic złego w chęci pomocy, np. gołębiom, trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że dokarmianie nie może być kwestią spontanicznej decyzji. Przyzwyczajenie ptaków do regularnych dostaw żywności zaburza ich naturalne instynkty, zniechęca do przemieszczenia się co powoduje przesiadywanie i oczekiwanie na pokarm na rynnach naszego budynku a jednocześnie  uniesamodzielnia, co później odczuwają podczas zimy.
Osoby dokarmiające gołębie, gawrony itp., rzucają najczęściej okruchy pieczywa, makaron, ryż bądź ziemniaki. W pierwszej kolejności warto pamiętać, że pozostawienie ich w dużych ilościach jest zwykłym śmieceniem. W ten sposób, człowiek ingeruje w prawo selekcji naturalnej i utrudnia przetrwanie ptakom w trudniejszych warunkach. Takie ,,darmowe stołówki” sprawiają, że zwierzęta stają się coraz śmielsze, zaczepiają przechodniów i zanieczyszczają obrane przez całe stado miejsce. Powstałe w ten sposób siedlisko brudu sprzyja rozprzestrzenianiu się zarazków, np. salmonelli, a także ektopasożytów: roztoczy, ptaszyńców oraz pcheł. W takim środowisku świetnie rozmnażają się  się wszelkiego rodzaju gryzonie ( szczury) i owady biegające ( prusaki, mrówki faraona itp.
Dokarmianie ptaków wymaga więc zastanowienia się czy w danym okresie ma to sens (w pełni sezonu letniego zdecydowanie niewskazane), co można im rzucać do jedzenia oraz czy chce się to robić w odpowiednim miejscu. Teren naszego osiedla mieszkalnego to jeden z najgorszych wyborów, ponieważ momentalnie odbija się  to na estetyce elewacji naszego budynku i pobliskich bloków, domów, a także dachów.Często zdarza się, że uparta obecność gołębi wynika z postawy jednego z sąsiadów zdeterminowanego by pomagać ptakom. Rozwiązanie takiej sytuacji dla naszej Wspólnoty mieszkaniowej nie będzie proste, szczególnie jeśli spór odbywa się wyłącznie na linii dokarmiający-sąsiedzi. Otóż administracja budynku bądź  Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, zależnie od warunków,  podniesie taką kwestię by chociażby spróbować mediacji i np. Taką próbą chcemy Państwu przypomnieć, że takim miejscem  w którym mieszkańcy Szwederowa dokarmiają ptaki jest niezabudowany plac mieszczący się u zbiegu ulicy Lenartowicza i Solskiego. Jednocześnie informujemy Państwa, że wyżej wymieniony plac jest miejscem umownym mieszkańców Szwederowa gdzie dokarmiają ptaki lecz niestety nie jest miejscem zalegalizowanym przez władze naszego miasta.

Straż miejska często jest bezradna z racji, że nie istnieje przepis zabraniający dokarmiania zwierząt. W Polsce są jednak miasta, które uregulowały tą sprawę, np. w Łodzi od ponad 2 lat obowiązuje zakaz karmienia gołębi poza wyznaczonymi do tego miejscami.

Opublikowano Wspólnota | Komentowanie nie jest możliwe

Boże Narodzenie 2013

boze_narodzenie_2013

Opublikowano Wspólnota | Komentowanie nie jest możliwe

Harmonogram odbioru odpadów

harmonogram_odbioru_odpadow

Opublikowano Wspólnota | Komentowanie nie jest możliwe

Informacja – Segregacja śmieci

Informacja

Pragniemy Państwu przypomnieć, że od 01.07.2013 roku obowiązują nas nowe zasady wywozu śmieci. Nowa umowa zobowiązuje nas do segregacji śmieci.  Jak Państwo zauważyli w boksie śmietnikowym przybyły dodatkowe pojemniki na odpady szklane oznaczono naklejką o kolorze białym i odpady plastikowe i metalowe oznaczono naklejką o kolorze żółtym.  W związku z tym że, odpady te wywożone są raz w miesiącu pojemniki te zostały umieszczone w wewnątrz boksu śmietnikowego za pojemnikami przeznaczonymi na odpady mieszane. Korzystając z tej okazji zwracamy się do  Państwa z ogromną prośbą o dostosowanie się do nowych zasad składowania, wywozu  i segregacji śmieci. Nasze rachunki dotyczące wywozu śmieci na pewno  będą niższe.

                                                                                             Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Opublikowano Wspólnota | Komentowanie nie jest możliwe

Dezynsekcja i deratyzacja

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej naszego budynku informuje Państwa, że w dniach 3/4 października 2013 tzn. w czwartek i piątek przyszłego tygodnia w godz od 14.00 do 18.00 zostanie przeprowadzona dezynsekcja i deratyzacja (zwalczanie owadów biegających i gryzoni) w częściach wspólnych naszego budynku ( klatki schodowe wraz z ciągami elektrycznymi i wentylacyjnymi, korytarze piwnic i suszarnie) Usługę tą wykona Firma ” Kilem Pest II”, której właścicielem jest pan Wiesław Mayer ( 607-162-318). Ci z Państwa, którzy chcieliby wykonać tego rodzaju usługę w własnych lokalach mogą dokonać takiego zgłoszenia pod wyżej wymienionym numerem telefonu. Koszt takiej usługi to 20 zł

Opublikowano Wspólnota | Komentowanie nie jest możliwe

Centralne ogrzewanie

Jak Państwo zauważyli, w dniu dzisiejszym został uruchomiony system grzewczy naszego budynku. Od dnia dzisiejszego czujnik umieszczony na zewnątrz budynku będzie decydował o pracy naszego systemu. Informujemy, że w okresie jesienno-wiosennym ciepło naszych  grzejników będzie uzależnione od temperatury, która będzie na zewnątrz budynku. System będzie włączał się przy temperaturze mniejszej niż 12 stopni C.

Opublikowano Wspólnota | Komentowanie nie jest możliwe