Harmonogram odbioru odpadów

harmonogram_odbioru_odpadow

Opublikowano Wspólnota | Komentowanie nie jest możliwe

Informacja – Segregacja śmieci

Informacja

Pragniemy Państwu przypomnieć, że od 01.07.2013 roku obowiązują nas nowe zasady wywozu śmieci. Nowa umowa zobowiązuje nas do segregacji śmieci.  Jak Państwo zauważyli w boksie śmietnikowym przybyły dodatkowe pojemniki na odpady szklane oznaczono naklejką o kolorze białym i odpady plastikowe i metalowe oznaczono naklejką o kolorze żółtym.  W związku z tym że, odpady te wywożone są raz w miesiącu pojemniki te zostały umieszczone w wewnątrz boksu śmietnikowego za pojemnikami przeznaczonymi na odpady mieszane. Korzystając z tej okazji zwracamy się do  Państwa z ogromną prośbą o dostosowanie się do nowych zasad składowania, wywozu  i segregacji śmieci. Nasze rachunki dotyczące wywozu śmieci na pewno  będą niższe.

                                                                                             Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Opublikowano Wspólnota | Komentowanie nie jest możliwe

Dezynsekcja i deratyzacja

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej naszego budynku informuje Państwa, że w dniach 3/4 października 2013 tzn. w czwartek i piątek przyszłego tygodnia w godz od 14.00 do 18.00 zostanie przeprowadzona dezynsekcja i deratyzacja (zwalczanie owadów biegających i gryzoni) w częściach wspólnych naszego budynku ( klatki schodowe wraz z ciągami elektrycznymi i wentylacyjnymi, korytarze piwnic i suszarnie) Usługę tą wykona Firma ” Kilem Pest II”, której właścicielem jest pan Wiesław Mayer ( 607-162-318). Ci z Państwa, którzy chcieliby wykonać tego rodzaju usługę w własnych lokalach mogą dokonać takiego zgłoszenia pod wyżej wymienionym numerem telefonu. Koszt takiej usługi to 20 zł

Opublikowano Wspólnota | Komentowanie nie jest możliwe

Centralne ogrzewanie

Jak Państwo zauważyli, w dniu dzisiejszym został uruchomiony system grzewczy naszego budynku. Od dnia dzisiejszego czujnik umieszczony na zewnątrz budynku będzie decydował o pracy naszego systemu. Informujemy, że w okresie jesienno-wiosennym ciepło naszych  grzejników będzie uzależnione od temperatury, która będzie na zewnątrz budynku. System będzie włączał się przy temperaturze mniejszej niż 12 stopni C.

Opublikowano Wspólnota | Komentowanie nie jest możliwe

Centralne ogrzewanie

Pragniemy Państwu przypomnieć i jednocześnie bardzo prosić o zwrócenie uwagi na zawory tzw.” donfosy” by w obecnym okresie były one w położeniu maksymalnie otwartym. W ten sposób unikniemy zapowietrzenia systemu grzewczego naszego budynku przy uruchomianiu go w zbliżającym się sezonie grzewczym. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość oraz szybkie dostosowanie się do naszych wskazówek.

 

 

 

Opublikowano Wspólnota | Komentowanie nie jest możliwe

Przycinka drzew i krzewów

Pragniemy poinformować Państwa, że w dniu dzisiejszym firma odpowiedzialna za wycięcie i przycięcie drzewostanu rosnącego w obrębie naszego budynku przystąpiła do realizacji tego zlecenia. Prace te będą trwać około trzech dni. Dlatego prosimy Państwa o wzmożoną opiekę nad swoimi dziećmi, bawiącymi się przed budynkiem.

Opublikowano Wspólnota | Komentowanie nie jest możliwe

Suszarka do bielizny

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się prace wycięcia oraz przycięcia drzewostanu rosnącego w obrębie naszego budynku. Chcieliśmy przy tej okazji poinformować Państwa, że przycięcie krzewów rosnących przy nowo powstałej suszarce do bielizny zostały zakończone. Od dzisiaj możemy więc korzystać z wyżej wymienionego urządzenia.

Opublikowano Wspólnota | Komentowanie nie jest możliwe

Suszarka do bielizny

Jak Państwo zauważyli w dniu dzisiejszym zakończono prace przy zainstalowaniu tzw. suszarki do bielizny. Umieszczono ją po stronie budynku przy ul. Kruczkowskiego.Prosimy jednak by jej nie użytkować do czasu wycięcia oraz przycięcia krzewów mieszczących się w obrębie omawianej suszarki. Gdyby jednak ktoś się zdecydował użyć, to odpowiedzialność za szkody wynikłe z powodu zabrudzenia lub uszkodzenia bielizny ponosić będzie dany użytkownik.

Opublikowano Ogłoszenia, Wspólnota | Komentowanie nie jest możliwe

Przypomnienie

Administracja ADM i Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej naszego budynku pragnie przypomnieć Państwu o Regulaminie Porządku Domowego Wspólnoty Mieszkaniowej, który to zobowiązuje każdego z nas do przestrzegania praw w nim zapisanych a uchwalonych przez członków naszej Wspólnoty Mieszkaniowej. W związku częstym łamaniem punktu 15 Regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej mówiącym o tym, że wszystkie prace remontowo – budowlane a co za tym idzie prace powodujące hałas przeprowadzamy w dni powszednie w godz od godz. 8.00 do godz 19.00.
Przypominamy również o istnieniu punktu 8 Regulaminu Wspólnoty mieszkaniowej, który to powoli jest łamany przez nie których członków i najemców lokali mieszkalnej naszego budynku. Treść jego jest następująca:

W celu utrzymania estetyki i dobrego stanu technicznego elewacji budynku na podstawie wpisu do protokołu z Walnego Zebrania członków Wspólnoty z roku 2008 zabrania się montować na elewacji budynku wszelkiego typu suszarek do bielizny.

Dbając o dobrosąsiedzkie relacje prosimy Państwa o przestrzeganie praw, które sami sobie narzuciliśmy. A tych Państwa którzy już wyżej wymienione prawa złamali prosimy o nieprzeprowadzanie prac w święta i niedzielę jak również w późnych godzinach wieczornych. Również prosimy o demontaż suszarek do bielizny.

Administracja ADM

Opublikowano Ogłoszenia, Wspólnota | Komentowanie nie jest możliwe

Śmieci

Informacja – Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo

Od dnia 01.07.2013 w Bydgoszczy zmieniają się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Miasto odbierze i zagospodaruje odpady komunalne. Właściciel nieruchomości ( Wspólnota Mieszkaniowa) zobowiązana była złożyć do 30. kwietnia 2013 roku pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata uzależniona jest od ilości osób zamieszkałych w nieruchomości.
Wysokość łącznej opłaty to stawka pomnożona przez ilość osób zamieszkałych w danej nieruchomości dlatego musimy wyczulić się na wzajemną uczciwość w podawaniu ilości osób zamieszkałych w danym gospodarstwie domowym.
W przypadku zmiany ilości osób należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić zarządce tj. rejon Wspólnot Mieszkaniowych RWM-1 ul. Toruńska 36

Firma wywożąca wyposaży Państwa nieruchomość w pojemniki do zbierania odpadów:

- SZARY – do śmieci zmieszanych (odbieranych co 7 dni)

- ŻÓŁTY – do papieru,tworzyw sztucznych, metali i opakowań z tych
materiałów oraz opakowań wielomateriałowych np. kartoniki
po sokach lub mleku (odbierane co 28 dni)

- ZIELONY – do szkła i opakowań ze szkła bezbarwnego i kolorowego
(odbierane co 28 dni)

- BRĄZOWY – do odpadów zielonych tj. trawa, liście, gałęzie tylko w
okresie od 15 kwietnia do 31 października. (odbierane 1 raz
w miesiącu) z zabudowy wielorodzinnej (odbierane co 7 dni)z
zabudowy jednorodzinnej.

Dodatkowo będą odbierane:

- odpady budowlane i rozbiórkowe w wysokości 1 metra sześciennego na
każde gospodarstwo domowe (1 raz w roku) po otrzymaniu osobnego worka
- odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny (1 raz w miesiącu w wyznaczonym dniu).

Administracja Domów Miejskich
ADM Spółka z o.o.
Rejon Wspólnot Mieszkaniowych
ul. Toruńska 36
85-023 Bydgoszcz

Opublikowano Ogłoszenia, Wspólnota | Komentowanie nie jest możliwe